registrace

  • Čtenářem SVK se stáváte vystavením čtenářského průkazu Registrační pult, a to za podmínek uvedených v čl. 4 Knihovního řádu SVK. K tomu potřebujete průkaz totožnosti (platný občanský průkaz, cizinci musí předložit cestovní pas) a jednu dokladovou fotografii formátu 3,5 cm x 4,5 cm (stejná velikost jako na občanský průkaz). Platnost čtenářského průkazu je dvanáct (nebo šest) měsíců. Registrační poplatky: děti : 50,- Kč, studenti a důchodci 100,- Kč, ostatní: 200,- Kč, v případě registrace u kategorie "ostatní" na šest měsíců je příslušný poplatek poloviční, tedy 100,- Kč. Jednorázová návštěva: 20,- Kč s nutností předložit osobní průkaz (lze i bez fotografie).
  • Sleva je poskytována pouze studentům denního studia do 26 let věku, což je třeba doložit příslušným dokladem o studiu (např. index, studentská ISIC karta, studentská legitimace na MHD apod.).
  • Knihovna vybavila všechny své půjčovny a studovny čtečkami čipových karet. Všichni zájemci o registraci, kteří vlastní ISIC, In-kartu Českých drah, Opencard či jinou podobnou kartu (vždy však s fotografií a jménem majitele), ji mohou nově využít i jako průkaz do knihovny a nemusí tak při registraci předkládat průkazovou fotografii.
  • Pokud si chcete objednávat a rezervovat dokumenty ještě před Vaší první návštěvou knihovny, využijte možnosti předregistrace.

tipy hudebního odd.

Pí a jeho život Planeta oceán Twilight sága Zabiják Joe Zabít tiše Země bez zákona Anna Karenina Divoši Kletba z temnot Na divoké vlně

Mapa webu    RSS    © Severočeská vědecká knihovna    Poslední aktualizace: 30. 10. 2013 13:29