internet

Uživatelé knihovny mohou Internet v současné době využívat v budově Velká Hradební 49: všeobecná studovna (7 počítačů), studovna časopisů (3 počítače), regionální studovna (1 počítač) a dále v budově v ulici W. Churchilla 3: oddělení pro děti a mládež (3 počítače), hudební oddělení (5 počítačů), oddělení anglické literatury (2 počítače).

Internet je k dispozici i na všech pobočkách knihovny.

Pravidla přístupu k výpočetní technice

1. Čtenářské počítače s přístupem k internetu mohou využívat všichni návštěvníci knihovny. Pro registrované uživatele knihovny je přístup na Internet zdarma po dobu 60 minut (lze využít pouze při jedné návštěvě knihovny denně). Každá následující půlhodina je pak zpoplatněna částkou 15,- Kč za 30 minut, užití programů Word, Excel je zdarma po jakoukoliv dobu. Při jednorázovém vstupu je přístup k Internetu a užití programu Word, Excel uživateli umožněn po dobu 60 minut, a to pouze při jedné návštěvě knihovny denně. Každá následující půlhodina je pak zpoplatněna částkou 20,- Kč za 30 minut. V případě dalšího zájemce o internet musí být počítač po 1 hodině uživatelem uvolněn.

2. K práci je možno využívat výhradně předinstalovaných programů, není dovoleno instalovat programy vlastní (s výjimkou ovladačů viz. bod 3), je zakázáno mazat, měnit či přenastavovat jak součásti operačního systému počítače, tak součásti programového vybavení.

3. K počítači je dovoleno připojit přes USB porty či sériové nebo paralelní rozhraní vlastní zařízení a je povoleno k těmto zařízením instalovat potřebné ovladače.

4. Při práci s počítačem je možné používat vlastní diskety či CD-ROMy i dočasně ukládat soubory na pevný disk počítače. Po ukončení práce je však uživatel povinen uvést počítač do původního stavu a dočasně uložené soubory smazat. Zaměstnanci knihovny neručí za smazání, zabezpečení či uchování jakýchkoliv dat vytvořených či donesených uživatelem.

5. Výpočetní techniku v knihovně je zakázáno používat k politické, náboženské či rasové agitaci a k aktivitám, které jsou v rozporu se zákony ČR. Zejména je zakázáno vyhledávat a prohlížet stránky s pornografickým nebo jinak urážlivým obsahem, stránky podněcující k nenávisti vůči skupině osob v závislosti na jejich rase či etnickém původu, náboženství, postižení, pohlaví, věku, statutu veterána, sexuální orientaci či pohlavní identitě, k omezování jejich práv a svobod, vyzývající k užívání nelegálních drog apod. Při využití Internetu ve studovnách a čítárnách SVK je též zakázáno provádět činnosti, které nesouvisejí se vzdělávacím a studijním posláním SVK (např. hraní počítačových her, provádění soukromých komerčních činností, podnikatelských aktivit apod.).

6. Uživatel při práci na počítači je povinen zachovávat klid a nerušit ostatní návštěvníky. Je plně odpovědný za škody vzniklé manipulací s prostředky výpočetní techniky, včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry. Veškerá činnost na internetu musí být v souladu s českým právním řádem.

7. Informace vyhledané z Internetu je možné vytisknout za poplatky dle platného Ceníku služeb a dalších poplatků .

8. Počítač je možno předem rezervovat na den a hodinu, a to ústně, telefonicky či elektronickou poštou na adresu: internet@svkul.cz. Začátek práce je stanoven na půl a celé hodiny. Pokud se uchazeč o rezervaci nedostaví do 5 minut rezervovaného času, bude místo nabídnuto dalšímu zájemci.

9. Pokud na počítači nefunguje nějaké programové vybavení korektně nebo máte nějaké dotazy, obraťte se místo neodborné manipulace s počítačem na pracovníka služeb.

10. Pokud uživatel poruší jakákoliv výše uvedená ustanovení, bude mu ukončen přístup k internetu!

tipy hudebního odd.

Pí a jeho život Planeta oceán Twilight sága Zabiják Joe Zabít tiše Země bez zákona Anna Karenina Divoši Kletba z temnot Na divoké vlně

Mapa webu    RSS    © Severočeská vědecká knihovna    Poslední aktualizace: 30. 10. 2013 13:29