nabídka exkurzí a informačně vzdělávacích lekcí

Vědecká část (ulice V. Hradební 49)

Do knihovny vchod vám přijde vhod

místo konání : vědecká půjčovna
termín: po domluvě
počet účastníků: po domluvě
doba trvání lekce: 20–65 minut
nutno předem objednat na tel. č. 475 220 811, linka 224, nebo e-mailem: cipex@svkul.cz

Obsah lekce:
Během exkurze se dozvíte nejen informace o tom, co všechno našim uživatelům nabízíme, ale i stručný popis toho, jak vlastně knihovna funguje. V neposlední řadě také poradíme, jak se orientovat v našem katalogu a na volném výběru. Lekce je rozdělena do dvou částí. První částí lekce je prezentace v přednáškovém sále, která trvá cca 20 minut. Na ni navazuje praktická část a prohlídka prostor vědecké části knihovny, která trvá cca 30 až 45 minut (podle zbývajícího času).

Co lze najít v literárně vědní studovně

místo konání: studovna literárně vědní
termín: středa mezi 9:00 a 12:00 (po domluvě)
počet účastníků: max. 12
doba trvání lekce: 60-90 minut
nutno předem objednat na tel. č. 475 220 811, linka 207, nebo e-mailem: slavickova@svkul.cz

Obsah lekce:
- uspořádání knih ve studovně
- literární a jazykovědné časopisy
- kartotéka recenzí a kritik
- Česká národní bibliografie (on-line, tištěné katalogy)
- literatura na internetu (zajímavé stránky o literatuře)
- VKV (Výběr kulturních výročí)
- regionální osobnosti

Exkurze v oddělení časopisů

místo konání: oddělení časopisů a čítárna
termín: dle domluvy
počet účastníků: dle domluvy
doba trvání lekce: 25–60 minut
nutno předem objednat na tel. č. 475 220 811, linka 208, nebo e-mailem: osif@svkul.cz

Obsah lekce:
- povinný výtisk periodik
- uspořádání a složení fondu periodik
- česká a cizojazyčná, elektronická, odborná a specializovaná i populárně-naučná periodika
- orientace v on-line katalogu knihovny
- systém Kramerius
- databáze ANOPRESS

Exkurze ve studovně výtvarného umění

místo konání: studovna výtvarného umění
termín: dle domluvy
počet účastníků: dle domluvy
doba trvání lekce: 25–60 minut
nutno předem objednat na tel. č. 475 220 811, linka 201, nebo e-mailem: andree@svkul.cz

Obsah lekce:
- informace o fondu oddělení a jeho uspořádání
- orientace v on-line katalogu knihovny
- speciální fondy studovny (faksimile, bibliofilie, staré tisky)
- zajímavosti z fondu SVKUL (knihy nejstarší, nejdražší, největší i nejmenší)
Dle zájmu a po dohodě lze exkurzi podrobněji zaměřit na určité téma (např. vývoj písma, iluminované rukopisy, konkrétní obor výtvarného umění).

Internet pro seniory a maminky na mateřské dovolené

místo konání: všeobecná studovna
termín: středa mezi 9:00 a 12:00 (po domluvě)
počet účastníků: individuální lekce
doba trvání lekce: 60 minut
nutno předem objednat na tel. č. 475 220 811, linka 232

Obsah lekce:
Nabízíme jednorázové individuální konzultace (pro seniory a maminky na mateřské dovolené), které jsou zaměřené na základy práce s internetem (jednoduché vyhledávání a základy internetu).

Lidová část (ulice W. Churchilla 3)

Informační lekce a tématické besedy v dětském oddělení

místo konání: dětské oddělení
termín: dle domluvy
počet účastníků: dle domluvy
doba trvání lekce: 20–120 minut
nutno předem objednat na tel. č. 475 209 126, linka 132, nebo e-mailem: do@svkul.cz

Dětské oddělení zajišťuje seznamovací lekce s knihovnou a tematické besedy určené žákům mateřských a základních škol. Hravou a aktivní formou se děti dozvědí, co mohou v knihovně najít, jak se v knihovně orientovat, či zajímavosti ze světa knih. Přehled všech lekcí dětského oddělení naleznete zde

Exkurze v lidové půjčovně

místo konání: lidová půjčovna
termín: dle domluvy
počet účastníků: dle domluvy
doba trvání lekce: 25-60 minut
nutno předem objednat na tel. č. 475 209 126, linka 223, nebo emailem: kopriva@svkul.cz

Obsah exkurze:
Návštěvníci lidové půjčovny SVK se nejprve krátce seznámí s historií budovy knihovny v ulici W. Churchilla. Jsou informováni o rozsahu knihovního fondu, nabídce služeb, způsobu využívání a umístění jednotlivých oddělení a poboček. Je ukázáno řazení beletrie a populárně naučné literatury a vyhledávání konkrétních titulů v on-line katalogu. Zájemci jsou poté obeznámeni se základními body výpůjčního řádu a podmínkami registrace. Následuje individuální prohlídka půjčovny, prostor pro dotazy a případná registrace nových čtenářů.

Exkurze v hudebním oddělení

místo konání: hudební oddělení
termín: dle domluvy
počet účastníků: dle domluvy
doba trvání lekce: 25–60 minut
nutno předem objednat na tel. č. 475 209 126, linka 135, nebo emailem: hudebni@svkul.cz

Obsah exkurze:
Během exkurze v hudebním oddělení jsou návštěvníci seznámeni s fondem oddělení, který zahrnuje širokou nabídku různých druhů dokumentů. Dále jsou informováni o kompletní nabídce poskytovaných služeb v našem oddělení, absenčních a prezenčních výpůjčkách, možnostech připojení wi-fi, internetu aj. Stejně tak se dozví o pravidlech půjčování a jsou seznámeni s výpůjčním řádem. Následně jsou návštěvníci seznámeni s krátkou historií budovy knihovny a provedeni po oddělení, kde se nachází ještě některé patrné pozůstatky výzdoby původních majitelů vily. Samozřejmostí je také následná ukázka a instruktáž pro zájemce při vyhledávání v katalogu oddělení, potom následuje prostor pro individuální zvídavé dotazy.

Exkurze v oddělení anglické literatury

místo konání: oddělení anglické literatury
termín: dle domluvy
počet účastníků: dle domluvy
doba trvání lekce: 30-60 minut
nutno předem objednat na tel. č. 475 209 126, linka 125, nebo emailem: oal@svkul.cz

Obsah exkurze:
Studentům budou představeny všechny služby oddělení anglické literatury včetně podmínek členství v knihovně. Nicméně nejpodstatnější část celé prezentace se věnuje fondu oddělení. S přihlédnutím ke specifickým potřebám studentů si společně projdeme zdroje, které OAL nabízí. Budeme se snažit podnítit zájem o četbu jak adaptovaných románů, tak knih v originální verzi. Vždy se zmiňujeme také o možnosti zapůjčení přípravných materiálů a složení mezinárodně uznávaných zkoušek z angličtiny v knihovně. Studentům k tomuto účelu bude nabídnuta řada přípravných materiálů včetně testů z minulých let. Tato část trvá cca 30 minut.

Po domluvě s vyučujícím je také možné jako doplněk výuky promítnout krátké (cca 30 minut) video v angličtině (výhradně pro výukové účely!).

Dále je možné domluvit prezentaci zaměřenou na Cambridgeské zkoušky, které organizuje oddělení anglické literatury SVKUL ve spolupráci s British Council. Studenti nejprve získají obecné informace o těchto zkouškách a poté se budeme věnovat konkrétní zkoušce, o kterou mají studenti zájem.

Verze pro tisk (formát pdf, vel. 77 kB)

tipy hudebního odd.

Pí a jeho život Planeta oceán Twilight sága Zabiják Joe Zabít tiše Země bez zákona Anna Karenina Divoši Kletba z temnot Na divoké vlně

Mapa webu    RSS    © Severočeská vědecká knihovna    Poslední aktualizace: 30. 10. 2013 13:29