služby

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem (dále jen SVK) je veřejně přístupnou univerzální knihovnou, jejímž zřizovatelem je na základě zřizovací listiny ze dne 5.9.2001 Ústecký kraj. Jejím posláním je získávat, zpracovávat, uchovávat a poskytovat informace, literaturu a další kulturní hodnoty. Poskytuje služby v přiměřeném rozsahu široké veřejnosti.

SVK je střediskem kulturních, vzdělávacích a informačních služeb pro město i okres Ústí nad Labem a Ústecký kraj. Na základě Knihovního zákona č.257/2001 Sb., plní funkci krajské knihovny s regionálními funkcemi pro Ústecký kraj. Svými službami a fondy zaručuje knihovna právo občanů na rovný a neomezený přístup ke kulturním hodnotám a informacím uloženým v jejích knihovních fondech i v nových elektronických médiích.

Své funkce plní knihovna ve dvou budovách: v ul. Velká Hradební 49 a v ul.W. Churchilla 3 , dále pak v sedmi pobočkách v jednotlivých částech města a ve zvukové knihovně pro nevidomé a zrakově postižené spoluobčany (v družstvu KARKO, Lesní cesta 5). V obou budovách lze nalézt několik oddělení - informace o nich najdete v příslušných podmenu, stejně jako i Knihovní řád a Ceník služeb a dalších poplatků. Malou zvláštností je, že v malé, leč samostatné budově Budova, ve které sídlí Okresní metodické oddělení ve Velké Hradební č. 51 - v těsné blízkosti původní budovy knihovny - je umístěno Okresní metodické oddělení.

Tradiční a nejčastější službou SVK jsou výpůjční služby, které se řídí Knihovním řádem SVK. Nedejte se ovšem zmást názvem. Výpůjční služby Vám mohou poskytnout mnohem více, než pouhou absenční výpůjčku (tj. případ, kdy vybraný dokument si můžete na určenou dobu půjčit mimo knihovnu). Ve skutečnosti zahrnují ještě jiné činnosti. Stejně tak SVK nabízí svým čtenářům a uživatelům i další služby:

Absenční půjčování dokumentů z knihovního fondu (pouze registrovaným čtenářům):
Pro vyhledávání dokumentů můžete použít on-line katalog. Přímo lze vypůjčovat dokumenty z volného výběru, ale ty dokumenty, které jsou uloženy ve skladech vědecké půjčovny (VP), je třeba Záznam knihy, která se objednává ze skladu ve Vaňově objednávat elektronicky pomocí on-line katalogu.Tituly s lokací "sklad Vaňov" a "sklad Chabařovice" jsou pak dostupné ve VP do 2 pracovních dnů. Podrobnější informace naleznete v nápovědě k využívání katalogu Clavius. Pokud si nebudete vědět rady, neváhejte o pomoc požádat personál SVK.

Absenční půjčování cizojazyčné literatury (především ve vědecké půjčovně a v oddělení anglické literatury)

Prezenční a absenční půjčování novin a časopisů
Nejnovější čísla novin a časopisů jsou k dispozici pouze prezenčně, nepůjčují se mimo knihovnu. Další odborné časopisy a regionální periodika jsou k dispozici ve studovnách SVK. Starší ročníky se půjčují absenčně ve vědecké půjčovně.

Meziknihovní výpůjční služba
V případě, že dokument není ve fondech SVK, zprostředkuje SVK výpůjčku z jiné knihovny. Pokud dokument není ani v jiné knihovně na území ČR, může SVK zprostředkovat výpůjčku i ze zahraničí. Žádosti lze podávat osobně (ve vědecké půjčovně V. Hradební 49), cestou e-mailu makovska@svkul.cz nebo prostřednictvím formuláře MVS pro čtenáře.

Přístup k databázím ANOPRESS, ASPIDatabáze ASPI poskytuje informace o zákonech ČR, EBSCO, SpringerLink, ČSN Online a Kramerius (plné texty některých periodik)

Přístup k Internetu - ve studovnách ve Velké Hradební 45 a 49, v oddělení anglické literatury, hudebním oddělení, v dětském oddělení ve W. Churchilla 3 a na všech pobočkách

Černobílá kopírka (ve všeobecné studovně, studovně časopisů, lidové půjčovně, hudebním oddělení) a barevná kopírka (dětské oddělení)

Exkurze

- pro studenty středních škol a další zájemce (v prostorách vědecké části ve Velké Hradební) zajišťuje vedoucí vědecké půjčovny paní Ludmila Makovská. Nutné předem objednat - telefonicky (475 220 811, 475 220 413) nebo e-mailem makovska@svkul.cz;

- v lidové půjčovně (v prostorách lidové části ve W. Churchilla) - nutné předem objednat - telefonicky (475 209 126, l. 145 nebo 148).

- v dětském oddělení možné objednat exkurze pro žáky MŠ, ZŠ a studenty, stejně jako i další akce dle dohody - telefonicky (475 209 126).

Možnost využití přednáškových sálů

(v ul. W. Churchilla a v ul. Velká Hradební) pro semináře, přednášky, školení, prezentace, autorská čtení, festivaly apod. (Viz Ceník služeb a dalších poplatků)
Kontakt pro objednávky:
sál ve W.Churchilla: paní Iva Opravilová, opravilova@svkul.cz
tel. 475 209 126;
sál ve Velké Hradební: dr. Miroslav Bünter, bunter@svkul.cz
tel.475 220 811

Propagační předměty

U registračního pultu (Velká Hradební), v dětském oddělení, v lidové půjčovně, hudebním oddělení a oddělení anglické literatury (W. Churchilla), a to do vyprodání zásob, si zájemci mohou zakoupit Propagační předměty knihovny (formát MS Word, vel. 339 kB) a dárkové šeky k uhrazení registračních poplatků (v hodnotě 50 Kč, 100 Kč a 200 Kč)

tipy hudebního odd.

Pí a jeho život Planeta oceán Twilight sága Zabiják Joe Zabít tiše Země bez zákona Anna Karenina Divoši Kletba z temnot Na divoké vlně

Mapa webu    RSS    © Severočeská vědecká knihovna    Poslední aktualizace: 30. 10. 2013 13:29