Kontakty

Logo knihovny

W. Churchilla 3
Ústí nad Labem
400 01

tel.: 475 209 126 (lidová část)
tel.: 475 220 811 (vědecká část)
fax: 475 200 045
SMS: 733 121 808
IČO: 00083186
e-mail: knihovna@svkul.cz
www: http://www.svkul.cz/

další kontakty

kalendář akcí

Doporučujeme

Ptejte se knihovny

Systém Kramerius

Kramerius4

Wifi logo

Webarchiv logo

projekty a granty

Termín vyhlášení dotačních programů Ministerstva kultury ČR se mění!

Na stránce http://knihovnam.nkp.cz/docs/nariz288/NV288-2002.doc najdete plné znění aktualizovaného nařízení vlády č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven ve znění nařízení vlády č. 235/2005 Sb. a nařízení vlády č. 113/2013 Sb.

Termín vyhlášení dotačních programů a odevzdání projektů dotačních programů pro knihovny Ministerstva kultury ČR se mění - posouvá se o jeden měsíc dříve, v letošním roce to bude:

Vyhlášení programů: nejpozději 30.9.2013

Odevzdání projektů: nejpozději do 10.12.2013

Termín vyúčtování zůstává beze změny: do 15.1. následujícího roku, na který byla dotace přidělena.

Projekt internetizace knihoven (PIK)

PIK vznikl v roce 2004, jeho cílem bylo připojení všech knihoven evidovaných dle knihovního zákona k internetu. Projekt byl zrušen na konci března 2013.

VISK (Veřejné informační a knihovnické služby)

Program Ministerstva kultury VISK byl schválen usnesením vlády ČR ze dne 10. 4. 2000 č. 351 o Koncepci státní informační politiky ve vzdělávání. Základním cílem programu je inovace veřejných informačních služeb knihoven na bázi informačních technologií (ICT).Více o programu

Knihovna 21. století:
Knihovna 21. století

Mapa webu    RSS    © Severočeská vědecká knihovna    Poslední aktualizace: 30. 10. 2013 13:29